NETRADIČNÉ PRO BONO TÉMY

svetlo%2520spod%2520vody_edited_edited.j

PREČO NETRADIČNÉ TÉMY

Vždy som sa veľa zaoberal hlbšími myšlienkami, ktoré súvisia s prácou a životom. Kvôli vážnej chorobe, ktorú som dokázal prežiť a ktorá priniesla extrémne zmeny do môjho života, som tieto témy začal vnímať výrazne intenzívnejšie a svojim spôsobom som ich potreboval zakomponovať do života.

Dole sú témy, ktoré vo forme kratších formátov a diskusií rád poskytnem. Domnievam sa, že majú buď hlbší rozmer a môžu pomôcť sa zamyslieť a možno aj zmeniť niektoré prvky v živote.

PRETO TIETO TÉMY PONÚKAM ZA SYMBOLICKÚ HODNOTU.  NECHCEM NA TOM ZARÁBAŤ

MENTÁLNE ZDRAVIE Z PRVEJ RUKY

Zažil som ťažkú depresiu a hovorím o tom napriek veľkej spoločenskej stigme voči mentálnym chorobám. Viem, čo je to život medzi nemocnicami, terapiami, psychiatrami, silnými liekmi a stacionárom. Viem, aj keď bez osobnej skúsenosti je to ťažké pochopiť, čo je to extrémne utrpenie. Viem, čo je to byť neschopný vykonávať najbežnejšie životné aktivity. Viem, aká neuveriteľne silná dokáže byť ľudská psychika. Viem, čo je beznádej. Viem, čo je to strach pred vyliečením, keď si zmenená myseľ po 18-mesiacoch už nepamätá, aké to bolo predtým a toto považuje za normu. Viem, čo to spôsobuje v rodine a viem, čo je to byť blízko smrti. Sú to zážitky, ktoré sa do mňa hlboko vpísali a prinútili ma k intenzívnemu zamysleniu a prehodnoteniu života. Je to o zvládaní najväčších prekážok, aké som si kedy dokázal predstaviť. Je to moja osobná spoveď a cesta, ktorou som prešiel a ktorá vás možno inšpiruje a pozriete sa na životné a pracovné problémy inou optikou.   

ŽENY A MUŽI - ROVNAKÁ POZÍCIA - ROZDIELNY PLAT

Téma je citlivá, ale patrí k mojim netradičným hobby. Radím ženám ako si vyjednať vyšší plat a ako prispieť k rozvoju ženského leadershipu, založeného v súlade s prirodzeným ženským nastavením. Každý rok média publikujú analýzy o koľko ženy v rovnakých pozíciach oproti mužom menej zarábajú, ale riešenia akoby chýbali. Mňa zaujímajú naopak riešenia a návody zo sveta psychológie a rozličných modelov správania, techník vyjednávania, využitia špecifických odlišností a znalosti interného procesu najímania zamestnancov. Tieto témy často prednášam napr. v Slovenskom Rozhlase, publikujem články v médiách, bývam spíkerom v ženských leadership platformách ...

depression-drawing-pinterest-by_edited.j
90824394_10220016658220880_8267424007389