KONZULTÁCIE A ŠPECIÁLNE ZÁKAZKY 

Viktor Kosticky Uplift.jpg

NAJČASTEJŠIE SPOLUPRACUJEM S EXECUTIVE MANAŽÉRMI, MAJITEĽMI,
A S POKROČILÝMI OBCHODNÍKMI.

1. ŠPECIÁLNE CITLIVÉ ZÁKAZKY
vyjednávanie vo veľkom biznise. Najčastejšie pomoc s vyjednaním zvýšenia cien, alebo spolupráca s definovaným cieľom zameraným na zisk nových kľúčových zákazníkov atď.


2. PRE POKROČILÝCH OBCHODNÍKOV
firmy týmto obchodníkom hradia individuálne konzultácie, lebo pokročilí obchodníci môžu mať často oprávnený pocit, že bežné obchodné tréningy im už veľa nedávajú.


3. PRE EXECUTIVE MANAŽÉROV A MAJITEĽOV FIRIEM
ktorí sa chcú zlepšiť v témach, na ktoré sa špecializujem. V ich prípade sú individuálne hodiny často vhodnejšie.
NYC Skyline BW

CASE STUDY

LINKEDIN OBCHOD zisk 2 klientov generujúcich obraty v státisícoch € ročne

VYJEDNÁVANIE navýšenie dohodnutých zákazok o viac ako 20% = viac ako 100k € ročne

Vzhľadom k citlivosti a viacerým špeciálnym zákazkám, sú ďalšie referencie dostupné na vyžiadanie.